JUDr. Eva Vaňková

JUDr. Eva Vaňková

Rokycanova 114
566 01 Vysoké Mýto
IČ: 66233861
DIČ: CZ6762241607

Informace o kanceláři JUDr. Eva Vaňková

Advokátní kancelář JUDr. Eva Vaňková s pobočkami: Vysoké Mýto, Týniště nad Orlicí, Choceň, Křtiny

Kancelář mediátora Vysoké Mýto

 

Advokátní kancelář

 • zastupování v řízení ve věcech vkladu do katastru nemovitostí
 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • sepis smluv a jiných listin
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • poskytování právních porad

 

Advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové poskytuje právní služby ve většině oborů platného práva České republiky, mezi něž patří zejména:

Občanské právo:

 • závazkové právo (smlouvy)
 • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
 • vymáhání pohledávek
 • oddlužení (osobní bankrot) a další způsoby řešení dluhů a exekucí
 • bytové právo - nájemní vztahy
 • převod bytů do osobního vlastnictví
 • advokátní úschova peněz 

Obchodní právo:

 • obchodní závazkové právo (smlouvy mezi podnikateli a obchodními společnostmi)
 • vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů
 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti)
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • právní poradenství společnostem a družstvům
 • advokátní úschova peněz

Pracovní právo:

 • vypracování pracovně-právních dokumentů
 • tvorba kolektivních smluv
 • kolektivní vyjednávání na straně zaměstnavatele

Rodinné právo:

 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely

Trestní právo:

 • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • zastupování poškozených v trestním řízení

 

Kancelář Mediátora:

Některé spory či problémy je však výhodnější řešit mimosoudní cestou, a z tohoto důvodu se advokátní kancelář zabývá i poskytováním tohoto druhu právních služeb.

Z uvedených důvodu v roce 2012 otevřela JUDr. Eva Vaňková na adrese Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto (v Centru sociálních služeb) zcela nové Centrum mimosoudního řešení sporů. Toto centrum nabízí různé možnosti alternativního řešení sporů.

 

Úřední hodiny:

úterý 8:00 - 16:00 (jinak dle dohody)

tel: +420 465 422 797 / +420 723 810 825

e-mail: kancelar@akvankova.cz

Fotografie a videa

Kde nás najdete?